Odprto 7:00 - 20:30
:
:
Odprto 7:00 - 20:30
:
:

IZDELAVA ZALIVK

STRAN, ZOBNA GNILOBA!

Karies ali zobna gniloba lahko privede do izgube zoba, zaradi česar ga je potebno hitro odstraniti in mesto izgube zobovine nadomestiti z zalivko.

Izdelava zalivk

Karies ali zobna gniloba je ena najbolj razširjenih bolezni današnjega časa. Bolečina zoba, ki lahko nastane kot posledica zobne gnilobe, pa je najpogostejši vzrok obiska zobozdravnika. Če se karies ustrezno ne zdravi, lahko privede do izgube zoba. Tako je izrednega pomena, da se karies čim hitreje odkrije, odstrani, mesto izgube zobovine pa nadomesti z zalivko.

KAKO LAHKO POMAGAMO?

VRSTE ZDRAVLJENJA Z ZALIVKAMI

Zobne zalivke

Pri izdelavi zalivk uporabljamo visoko kvalitetne kompozitne materiale, ki nam omogočajo funkcionalno in estetsko oskrbo zoba. Posege odstranjevanja zobnega kariesa opravljamo v lokalni anesteziji, ki omogoča, da je poseg neboleč. Trajnost zalivke je odvisna od obsega poškodbe zoba, izdelave in kasnejše ustne higiene. Zato posvetimo pri izdelavi zalivk veliko časa natančnosti nanašanja kompozitnega materiala ter dobri osušenosti delovnega polja, pri čemer uporabljamo gumijasto opno, visoko natančnost pa dosegamo z uporabo povečevalnih lup ter mikroskopa. Dotrajane, stare, neustrezne zalivke, manjše razmike med zobmi in odlome zob zaradi poškodb oskrbimo z novimi kompozitnimi zalivkami. Postopek izdelave estetske zalivke je opravljen v enem obisku, ob rednih zobozdravniških pregledih pa se takšne zalivke po potrebi osveži, da ohranijo estetski videz vrsto let.

FAQ

ZA
RADOVEDNE

ZA RADOVEDNE

Konvencija Minamata zahteva postopno ukinitev uporabe amalgama do leta 2030 in tudi v naši ordinaciji izdelujemo le bele zalivke. Črnih zalivk, ki so ustrezno narejene, brez pok in z dobrim tesnenjem, ni potrebno menjati. V primeru, da najdemo pomanjkljivosti ali pa si jih pacient želi zamenjati, jih varno zamenjamo in izdelamo novo, belo zalivko.
Poseg opravimo v lokalni anesteziji, kar pomeni, da se pri odstranjevanju zobne gnilobe in izdelavi zalivke bolečine ne čuti. Z uporabo osušitvene opne, povečevalnih lup in drugega inštrumentarija skušamo posnemati prvotno obliko zoba in tako povrniti zobu funkcijo in estetiko. Pri tem uporabljamo kompozitne materiale, ki se jih strdi pri samem posegu, kar pomeni, da pacient po odhodu iz ordinacije že lahko zaužije hrano in pijačo
Belih zalivk ob primerni ustni higieni in predhodno dobri izdelavi ni potrebno menjati vrsto let. Ob rednih zobozdravniških pregledih se preveri tesnenje, obliko, barvo zalivk ter se jih po potrebi osveži ali popravi.

Naročite se na pregled.

Naročite se na pregled

Naročite se na pregled

Primer zdravljenja: Zobne zalivke

PREJ

POTEM